Omar Chajjám

Omar Chajjám citáty

* 18. května 1048 - † 04. prosince 1122

Chajjám, Omar

Omar Chajjám byl perský básník, matematik, filosof a astronom.


Jen smrtí věčnosti lze dojíti.
Než žil bych bez tebe, chci umřít spíš.
Světskou lásku nelze vážně brát; když oheň hasne, přestane plát i hřát.
Když nedaří se ti vše, jak bys chtěl, hleď užít chvíle, již máš za úděl.
Kdo růže, víno zná, ví, jak je ctít; jen lakomci snad mohou bez nich být.
Jak dlouho nad světem se rmoutit chceš a slzy prolévat i krev svou též?
Kdo ve své nitro moudrost zasévá, dne nezmaří a v dobru prodlévá.
Shledáme, že z prachu vzešli jsme a jdeme v prach.
Co nejlepšího máš, to snaž se dát.
Kdo svádí hřích na věčné určení, jest v očích moudrých hlupák hotový.
Po chvilce štěstí zbyde zas jen bol.
Můj příchod sem se bez mé vůle stal a bez mé vůle musím jíti dál.
Všem mužům nápoj lásky přísluší.
Pokora jest Bohu marná daň.
Kdož celý týden dovedete pít, i v pátek hleďte v ruce pohár mít.
Když střízliv jsem, mne přejde veselost; když opiji se, nejsem vážným dost.
Můj hrob bude na místě, kde na mne budou stromy sypati květy dvakrát do roka.
Pro svůj žal vždy pohár v ruce mám.
Vždyť dnes už každý, kdo je moudrý, ví, že celý svět je jako jeden dech.
Tvé oko jest číš, v níž duši vína zříš.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy