Jean Paul

Jean Paul citáty

* 21. března 1763 - † 14. listopadu 1825

Paul, Jean

Jean Paul, vlastním jménem Johann Paul Friedrich Richter byl německý spisovatel.


Jsou lidé, kteří potřebují teprve příležitost k tomu, aby byli ctnostní.
V lásce lze vše posvětit, ale také znesvětit a pošpinit.
Ženy si navzájem půjčují vše, ne však šaty, muže a krásu.
V manželství se muž líbí ženě déle než naopak. Z mnoha důvodů uvedu aspoň ten, že muž v manželství ztrácí méně krásy, protože jí do něho jen málo vnesl.
Lidé s viditelnými přednostmi - krasavci, vtipálci a znalci mnoha řečí - bývají ješitní; lidé se skrytými přednostmi - ctností, moudrostí - bývají pyšní.
Jedině muž, nikdy žena, je s to hodinu před plesem číst filosofickou knihu nebo dokonce na plese na ni myslet.
Láska je životem ženy a epizodou v životě muže.
Ženy zachovávají vlastní tajemství, muži cizí.
Šťasten, kdo nerozumí aforismům!
Radost z toho, že někdo objeví něco nového, je omyl starý 6000 let.
Z malého trýznitele zvířat vyroste zatvrzelý a ukrutný muž.
Čím mladší, jednodušší a zbožnější národ, tím více lásky ke zvířatům.
Člověk si myslí, že jde tam, kam jde.
Veselost je nebem, pod kterým se všechno daří.
Raději lichotíme než chválíme.
Lidé s omezenými silami a omezenou fantazií jsou schopni, jakmile jejich fantazie zbují, mnohem větších divokostí než člověk s velkou fantazií a silou.
Člověk musí mít před sebou buď velké cíle, nebo velké lidi, jinak jeho síly vyprchají jako síly magnetické střelky, když dlouho je od vrácena od správného směru.
Hlupáci považují všechny jemné lidi za falešníky.
Žádná žena nemůže nikdy oblékáním získat tolik, kolik ztratí, když ji při tom pozorujeme.
Je velkým omylem, domníváme-li se,že druhý nepostřehl to, co jsme sami postřehli.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy