Jean Paul

Jean Paul citáty #2

* 21. března 1763 - † 14. listopadu 1825

Paul, Jean

Jean Paul, vlastním jménem Johann Paul Friedrich Richter byl německý spisovatel.


Odstraňujme slzy dětí. Květy nesnášívají dlouhé deště.
Lidé častěji lichotí, než chválí.
Kdo nemá odvahu být po svém ztřeštěný, má sotva odvahu být po svém chytrý.
Jedno pokolení neodpustí druhému jen vlastní chyby.
Žádné sliby se nedodržují hůře a s větším zpožděním než ty, u nichž není stanoven čas.
Kdo se nechce stát misogynem, ať nikdy neposlouchá, když se mezi sebou hádají dvě ženy.
Hlava se vždycky mění, dobré srdce málokdy.
Člověk může být velmi citlivý na čest, a přece žádnou nemít.
Koho žena miluje, toho miluje bez přestání; muž má mezitím leccos na práci.
Nic nevzbuzuje u lidí větší důvěrnost a vzájemnou blahovolnost než pomlouvání třetího.
Každý, kdo něco uhádne, se diví, když to uhádne i druhý.
Po velkém hříchu se každý bez rozpaků dopustí malého, aby zakryl ten velký.
Mocné ideje oslabují paměť.
K nikomu není tak těžké být pokorný jako k někomu, kdo nás nenávidí.
Neodvolatelné rozkazy musíme udělovat nejmírnějším hlasem.
Skromným není ten, kdo se cítí povznesen vůči pochvalám, ale ten, kdo je vnímavý k pokáráním.
Často hájíme některou věc slabými důvody, protože ty nejsilnější se neodvažujeme vyslovit.
Abychom dospěli k pravdě, měli bychom se všichni snažit hájit mínění odpůrců.
Nedoufejte, že se budete snášet se ženou, s kterou jste se za svobodna hádal.
Z toho, co člověk zná, nelze usuzovat, kolik nezná.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy