Antoine Augustin Cournot

Životopis Antoine Augustin Cournot

* 28. srpna 1801
† 31. března 1877

Antoine Augustin Cournot byl francouzský filozof, matematik a ekonom.
( Wikiquote )

  • Antoine Augustin Cournot se narodil v roce 1801 v malém francouzské městečku na východ od Dijonu, v Gray. Do 15 let navštěvoval místní školu a pak další čtyři roky studoval samostudiem, oblasti na které se zaměřoval zahrnovali zejména matematiku a právo. V 1821 byl A.A. Cournot přijat do École normale Supérieure v Paříži a když byla po pár letech škola z politických důvodů uzavřena, tak přešel na Sorbonnu.

    Po skončení studie v roce 1823 pomáhal psát paměti francouzskému maršálovi, trvalo to celých deset let a se spoustou volného času se Cournot nadálo vzdělával a sepsal mnoho dizertací o astronomii, doktorskou práci o mechanice a podařilo se mu získat i právnický titul. Psal mnoho článků o matematice a brzy si zajistil v matematických kruzích jistou proslulost a byla mu nabídnuta pozice profesora analýzy a mechaniky na univerzitě v Lyonu.

    V počátcích své kariéry se Cournot zabýval především matematikou a pomalu se přesouval k filosofii a odtud je již jen krůček ekonomii. V roce 1838 napsal své hlavní dílo Zkoumání matematických principů teorie bohatství (Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth), která mu mělo přinést slávu už jen z důvodu, že světu odhalil principy nabídky a poptávky. Jenže se tak nestalo, důvody se různí, ale převládá názor, že ve své době byl nepochopen. V roce 1863 vydal další ekonomické dílo, které bylo prosto všech matematických obstrukcí, aby se lépe rozšířilo a on svůj názor rozprostřel mezi lidstvem. Ani tento pokus se z nějakého důvodu nepovedl a tak v roce 1877 vydal třetí dílo, které zjednodušil jak se dalo, ale ani z tohoto semínka v jeho době nic nevyklíčilo. Ale jak už to tak u převratných myšlenek bývá, tak až generace po něm pochopila principy, které hlásal. A i když jeho jméno v ekonomice neleží vedle Adama Smitha nebo Keynese, tak opravdoví znalci historie ekonomiky vědí, že valná část moderní mikroekomie leží na bedrech člověka, který by si zasloužil větší slávu.