Zénón z Kitia
Zénón z Kitia

Zénón z Kitia byl vlivný řecký filosof helénistické doby, zakladatel stoicismu.
( Wikipedia )

 • Citát č.15143 od Zénón z Kitia

 • Život shodný s přírodou a s rozumem je cesta ke svobodě.

 • Podobné citáty
  • Václav Havel
   Mravní klima v naší zemi se musí změnit. Nikdo si nesmí myslet, že svoboda a demokracie dávají komukoli právo ohrožovat svobodu a životy druhých.
  • Pokud nejste připraveni zemřít za svobodu, vyhoďte toto slovo z vašeho slovníku.
   Malcolm X
  • Malcolm X
   Cena za svobodu je smrt.
  • Jediná věc, která je v naší civilizaci volná je vítr.
   Elias Canetti
  • Amy Secada
   Lidem chybí odvaha a svoboda.
  • Pro mnohé z nás je svoboda lepším manželem než láska.
   Louisa May Alcott
  • Angelika Rainer
   Tím, co mne na lezení nejvíc přitahuje, je asi cestování, setkávání se s rozdílnými lidmi, kteří však mají stejný cíl: kousek svobody.
  • Žádný telefon. Žádný bazén. Žádné domácí mazlíčky. Žádné cigarety. Konečná svoboda...
   Christopher McCandless
  • Miklós Nyiszli
   Všechno je pomíjivé, vše má jen relativní hodnotu! Existuje jediná výjimka z tohoto pravidla: svoboda!
   Miklós Nyiszli Byl jsem Mengeleho asistentem
  • Žádám jen o svobodu. Motýli jsou volní.
   Charles Dickens
  • Joss Whedon
   Nechte svobodu vyzvánět, dokud nebude neustále vibrovat.
  • Neexistuje taková věc jako svoboda.
   David Herbert Lawrence
  • Thomas Melle
   Hranice mezi pomocí a omezením svobody jsou plynule, a proto je to celé tak komplikované a ožehavé.
   Thomas Melle Svět v zádech
  • Podstata socialismu lze shrnout slovy: svoboda a chléb pro všechny.
   Karl Kautsky
  • Alexis de Tocqueville
   Porota je první, nejdůležitější zárukou svobody.
  • Lidská svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého člověka.
   Alexis de Tocqueville
  • Lev Nikolajevič Tolstoj
   Svoboda ničím neomezená je v lidském vědomí podstatou života.
   Lev Nikolajevič Tolstoj Vojna a mír IV.
  • Svoboda je relativní.
   Billy Graham
  • Jan Pavel II.
   Svoboda nabývá své plné hodnoty teprve přijetím pravdy. Ve světě bez pravdy ztrácí svoboda svůj základ a člověk je vystaven síle vášní a otevřených nebo skrytých podmíněností.
  • Univerzita by měla být místem světla, svobody a učení.
   Benjamin Disraeli