Václav Bělohradský

Václav Bělohradský

 • Citáty
 • Filozofie je určitá rétorika, určitý literární žánr, jehož cílem je probudit v člověku nedůvěru k vlastnímu všednímu dni.
  Doba se tak rychle mění, že životní zkušenosti starších lidí začínají být na obtíž.
  Člověk je starý, když se jeho život stává jen čekáním na příležitost říci něco předem připraveného.
  Ctnosti doby nenormální jsou neřesti doby normální.
  Demokracie je hledáním minima povinností a maxima svobody.
  Kýč je umění ovládané duchem věčnosti.
  Moderní člověk se neosvobozuje od svých iluzí, ale od situace, která iluze vyžaduje.
  Demokracie má tři nepřátele. Za prvé náboženský fundamentalismus, který nepřipouští jiné než doslovné čtení posvátného textu. Druhým nepřítelem je nacionalismus, který podřizuje svobodu řeči mýtu o společném původu obyvatel státu. Třetím nepřítelem je expert, jehož názor se postupně stává jedinou zárukou legitimity zákonů. Tato redukce legitimnosti zákonů na názor experta ohrožuje dnes demokracii nejvíce.
  Člověk je rušivý element každé organizace.
  Opakovat se je stále snadnější a myslet je stále těžší.
  Vítězství je vždycky něco jiného, než vítězové mínili.
  Práce není jakákoliv činnost, ale jen ta, která mění svět.
  Představte si tu katastrofu, kdyby Číňané měli životní úroveň Spojených států.