Sofoklés

Sofoklés citáty

* 497 př. n. l. - † 406 př. n. l.

Sofoklés

Sofoklés byl starořecký athénský dramatik, kněz a politik.


Naše štěstí závisí na moudrosti námi zvolených cest.
Naše štěstí závisí celou dobu na moudrosti.
Pamatuj, že úspěch je odměna za dřinu.
S nutností je marno bojovat.
Mnoho je na světě mocného, nic však mocnějšího člověka.
Milovat - to znamená uvíznout v beznadějné situaci.
Zahodit oddané přátelství je jako skoncovat se životem.
Nejpříjemnější život mají ti, kteří nemyslí.
Chtít provést nemožné je nerozum.
Přišel jsem společně milovat, ne však společně nenávidět.
Braň se každým těm, kdož slov by nedbali.
Mluvit mnoho je jedna věc, mluvit dobře je věc druhá.
Zlého posla nikdo nemá rád.
Pravda je vždycky nejsilnější argument.
Bohatství je schopno se vplížit ve svatyně i v úřady.
Nejsladší je žít v nevědomosti.
Děti jsou kotvy, které drží matčin život.
Jediné slovo někdy stačí na to, aby vybudovalo nebo zničilo štěstí.
Miluj ženu tak, jako bys ji nenáviděl a nenáviď tak, jako bys ji miloval.
Nikdo nemiluje život tak, jako starý člověk.