Lucius Annaeus Seneca

Seneca citáty #3

* 4 př. n. l. - † 65

Seneca, Lucius Annaeus

Lucius Annaeus Seneca byl římský stoický filosof, dramatik, básník a politik, syn Senecy staršího a vychovatel císaře Nerona.


V okamžiku největšího štěstí je žádoucí zemřít.
Ze štěstí všech se raduj, neštěstím buď dojat.
Nikdo se nerodí moudrým.
Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.
Krutější je stále se bát smrti než zemřít.
Co nezmůže rozum, často vyléčí čas.
Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.
Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje.
Lenivý duch se spokojí s tím, co vynalezli jiní.
Lichotný nepřítel se ke mně staví, jako by byl mým přítelem.
Lidé neumírají, ale vraždí se nevhodným způsobem života.
Pro život, ne pro školu se učíme.
Nejvíce se těší z bohatství ten, kdo po něm nejméně touží.
Nestejní se rodíme, ale stejní umíráme.
Osud se silných bojí, ale zbabělé drtí.
Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon: Jeden by ihned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal.
Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje.
Abys byl milován, miluj!
Smysl života spočívá ve vytvoření Božího království na zemi, neboli v tom, že vyměníme sobecký, závistivý, násilnický a nerozumný život za život lásky, bratrství, svobody a rozumu.
Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy