Salomon Korn

Salomon Korn

* 04. června 1943

Salomon Korn je německý architekt a předseda židovské obce ve Frankfurtu nad Mohanem.
( wikipedia [DE] )

  • Citáty
  • Německý papež - alespoň tak jej svět přijímá - uděluje svou milost komusi, kdo popírá holokaust, a to jen několik dní před oslavami výročí osvobození Osvětimi. Považoval jsem Ratzingera za obezřetného a jasnozřivého člověka. Zjevně jsem se mýlil.