Rabíndranáth Thákur

Rabíndranáth Thákur citáty

* 07. května 1861 - † 07. srpna 1941

Thákur, Rabíndranáth

Rabíndranáth Thákur (Rabindranath Tagore) byl bengálský básník, prozaik, dramatik, hudební skladatel, malíř, pedagog a filozof, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1913.


Lehko je být otevřený, když nechceme říci celou pravdu.
Dítě nalezne svou matku, když opustí její lůno.
Co je jako klenot nesmrtelné, nepyšní se věkem, ale jiskřícím se okamžikem.
Člověk nikdy nemůže vidět dvě strany koule zároveň.
Jako jedinec jsem zcela jedinečný, odlišný ode všeho, s ničím nesrovnatelný. Ani veškerá hmota vesmíru není sto rozdrtit mou individualitu.
Drazí moji, víte že jsme nesmrtelní. Je tedy rozumné zničit si srdce pro ženu, která si to svoje vzala zpět?
Bojím se býti veden jinými, abych tě neminul, když čekáš v nějakém ohybu cesty, chtěje býti mým vůdcem.
Chci uchopit krásu, uniká mi, zanechávajíc jen tělo v rukou mých...
Nirvána není fouknutí na svíčku, ale zhasnutí plamene, protože den přichází.
Rozumět něčemu, to znamená nalézt v tom něco, co je naše, a právě toto objevování sebe mimo nás je to, co nás těší.
V tmavých jeskyních našich myslí sny stavějí svá hnízda z pozůstatků dne.
Smrt není zánikem světla; je zhašením lampy, protože svítá.
To je běh světa — pokus se prokázat přátelskou službu a hubování je ti odměnou.
Nemůžete překročit moře stojíc na břehu a zírajíc na vodu.
Svoboda je vše, čeho si žádám, ale doufati v ni se hanbím.
Podle vzhledu můžete posuzovat květinu nebo motýla, nikoli však lidskou bytost.
Uzavřel jsem před omylem dveře svojí duše. Pravda řekla: „Jakpak já teď dovnitř dostanu se?“
Neobětujte slabé silným, chcete-li se sami zachránit.
Slova z úst matky jsou nektarem pro moje uši.
Zavřeli jsme dveře, aby nevešel omyl, ale jak má teď vejít pravda?

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy