Marcus Fabius Quintilianus

Marcus Fabius Quintilianus citáty

* 35 n.l. - † 98 n.l.

Quintilianus

Marcus Fabius Quintilianus byl římský řečník a učitel rétoriky.


Pravá krása není nikdy oddělena od užitečnosti.
Dáváme potřebu chvále ctnosti.
Paměť má dvojí přednost: snadno zachycuje a věrně uchovává.
Člověk, který zlé hovoří, liší se od toho, který zlé koná, jen nedostatkem odvahy.
Bůh neodlišil člověka od smrtelných bytostí ničím jiným více než schopností mluvit.
Výmluvnost neprospívá více lidem než kolika škodí.
Lidí dělá výmluvnými nadšení a síla ducha.
Nikdy není pozdě na dobré předsevzetí.
Prvním požadavkem výřečnosti je jasnost.
Zkušenost bez vzdělání je více než vzdělání bez zkušenosti.
Lhář musí mít dobrou paměť.
Pravá krása nikdy není oddělena od užitečnosti.
Každý si přeje, aby přešli na přetřes raději chyby cizí než jeho.
Nezáživný učitel je jako vyprahlá půda pro něžné rostliny.
Výmluvnost spíše škodí než prospívá.
Spíše ztratit přítele než vtip.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy