Pýthagorás ze Sámu

Pýthagorás ze Sámu

* 570 př. n. l.
† 510 př. n. l.

Pythagoras ze Samu byl legendární řecký filosof, matematik, astronom a kněz.
( Wikiquote )

 • Citáty
 • Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme.
  Poznáš, že lidé sami si působí všechny své strasti.
  Mlč, anebo řekni něco, co je lepší než mlčení.
  Dobrý princip zplodil řád, světlo a muže. Zlý stvořil chaos, temnotu a ženy.
  Bohové dali člověku dvě ruce proto, aby je neobtěžoval s každou maličkostí.
  Zlato se zkouší ohněm, žena zlatem, muž ženou.
  Snažte se ovládat čtyři věci - žaludek, spánek, sex a prchlivost.
  Nikdy si v modlitbě nežádej něco přímo pro sebe. Jak můžeš vědět, co je pro tebe dobré?
  Co je nejmoudřejší? Číslo.
  Duha jsou letokruhy slunce.
  Přátelství je rovnost.
  Moudrý člověk by měl být připraven na vše, co neleží v dosahu jeho kontroly.
  Pravé a dokonalé přátelství znamená spojit mnoho srdcí a těl v jedno srdce a jediného ducha.
  Život se podobá shromáždění při hrách. Jako tam jedni přicházejí, aby závodili, druzi za obchodem a třetí, nejlepší, jako diváci, tak se v životě rodí jedni, lidé otročtí, jako lovci slávy i bohatství, a druzí, filosofové, jako lovci pravdy.