Prótagorás

Prótagorás

* 481 př. n. l.
† 410 př. n. l.

Prótagorás z Abdér byl starořecký řečník a filosof – nejznámější z první generace sofistů.
( Wikipedia )

  • Citáty
  • Člověk jako jedinec jest měřítkem všech věcí.
    Když se uvažuje o tom, jak dobře spravovat obec, musí se postupovat jen podle spravedlnosti a zdravého rozumu.
    Mírou všech věcí je člověk - jsoucích, že jsou, a nejsoucích, že nejsou.
    Ve všech lidských skutcích patří přednost moudrosti a vědění.