Prótagorás

Prótagorás citáty

* 481 př. n. l. - † 410 př. n. l.

Prótagorás

Prótagorás z Abdér byl starořecký řečník a filosof – nejznámější z první generace sofistů.


Když se uvažuje o tom, jak dobře spravovat obec, musí se postupovat jen podle spravedlnosti a zdravého rozumu.
Mírou všech věcí je člověk - jsoucích, že jsou, a nejsoucích, že nejsou.
Ve všech lidských skutcích patří přednost moudrosti a vědění.