Petr Nečas

Petr Nečas citáty


Já jsem ve své podstatě cholerik. Moje image slušňáka je do jisté míry věcí disciplíny a sebekázně.
Jsem přesvědčen, že i v případě členské země Evropské unie, když tam pobývá občan z cizí členské země EU, má právo vyžadovat, aby tam pracoval, studoval, nebo prokázal, že má prostředky na obživu.
(16.9.2010, Obhajoba deportace občanů Rumunska a Bulharska z Francie)
Rodíme se a na tento svět přicházíme jako svobodní lidé a jako svobodní lidé máme právo proti svému zotročení či znevolnění bojovat všemi, opravdu všemi prostředky.
Svoboda není samozřejmostí. Je důležité si připomínat, co za ní národ zaplatil.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy