Petr Nečas

Petr Nečas

  • Citáty
  • Já jsem ve své podstatě cholerik. Moje image slušňáka je do jisté míry věcí disciplíny a sebekázně.
    Jsem přesvědčen, že i v případě členské země Evropské unie, když tam pobývá občan z cizí členské země EU, má právo vyžadovat, aby tam pracoval, studoval, nebo prokázal, že má prostředky na obživu.
    (16.9.2010, Obhajoba deportace občanů Rumunska a Bulharska z Francie)
    Rodíme se a na tento svět přicházíme jako svobodní lidé a jako svobodní lidé máme právo proti svému zotročení či znevolnění bojovat všemi, opravdu všemi prostředky.
    Svoboda není samozřejmostí. Je důležité si připomínat, co za ní národ zaplatil.