Periklés

Periklés

* 500 př. n. l.
† 429 př. n. l.

Periklés byl starověký řecký athénský demokratický státník a politik.
( Wikipedie )

  • Citáty
  • Žádný Athéňan nikdy nenosil kvůli mně smutek.
    Neboť láska ke cti samotné je velmi mladá; a nikoli bohatství jak někteří říkají, nýbrž čest je radostí mužů, když jsou staří a nepotřební.
    Budeme udivovat současníky i potomky.
    Proto se pořádají slavnosti a hry, aby se náš duch nejrůznějšími způsoby zotavil z únavy a zbavil se skleslosti a stesků.
    Vězte, že štěstí spočívá ve svobodě a svoboda v odvaze.