Otto von Bismarck

Otto von Bismarck citáty

* 01. dubna 1815 - † 30. července 1898

Bismarck, Otto von

Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, vévoda z Lauenburgu byl jeden z nejvýznamnějších politiků 19. století a budovatel sjednoceného Německa. Byl první ministr (tj. premiér) Pruska (1862–1890) a první v řadě německých kancléřů (1871–1890).


Zamilovat se znamená přestat srovnávat.
Člověk není nenahraditelný, když je milován, ale jenom když miluje.
Milovat člověka znamená obdivovat se jeho nedostatkům.
Co je krása ženy? Její ošklivost, přijatelná našim smyslům.
První generace vytváří, druhá je spravuje, třetí studuje dějiny umění a čtvrtá zpustne docela.
Jeden druhému vydýcháváme vzduch, jeden musí ustoupit nebo být „ustoupen“, do té doby musíme zůstat protivníky.
(O prusko-rakouských vztazích. V dopise Leopoldu von Gerlach z roku 1853.)
Nejlepší obrana je útok.
Jednota nebude dosažena řečmi a rozhodováním většiny v parlamentě, ale krví a železem.
(o sjednocení Německa)
Žádný státník nedokáže vytvořit sám vůbec nic. Nezbývá mu než čekat a poslouchat, dokud nezaslechne, jak v pozadí za událostmi zaznějí kroky Boží. Poté musí vyskočit a chytit se lemu Božího roucha.
Rakousko má stejné právo bojovat za své zájmy jako Prusko.
(po bitvě u Hradce Králové roku 1866)
Absolutismus považuji za nemožnou věc.
Bylo historickým důsledkem, že po rakouské válce bude následovat francouzská.
My Němci se bojíme Boha a nikoho jiného na světě.
Svoboda je luxus, který není pro každého.
Člověk má jen jedinou lásku, ale mnohokrát miluje něco jiného.
V každém řečníkovi, který má na posluchače působit, musí být kus básníka.
Není akce, za niž by nezodpovídal nikdo.
Národ jsme my všichni.
Jenom idiot se učí z vlastních zkušeností.
Radikalismu se podobá rychlovlaku, z něhož nelze na každé stanici vysednout.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy