Matka Tereza

Matka Tereza

* 26. srpna 1910
† 05. září 1997

Matka Tereza, vlastním jménem Agnes Gonxha Bojaxhiu byla nejznámější misionářkou 20.století, v Kalkatě založila řeholní řád Misionářky milosrdenství. V roce 1979 obdržela Nobelovu cenu za mír.
( Wikiquote )

Citáty z knih

 • Citáty
 • Láska je celoročním plodem, který je na dosah každému.
  Musíme vědět, že jsme stvořeni k větším věcem než k tomu, abychom byli pouhým číslem na světě, že tu nejsme pro diplomy a tituly, pro tu či onu práci. Byli jsme stvořeni, abychom milovali a byli milováni.
  Mnoho lidí na světě zoufale touží po kousku chleba; ale mnohem více je těch, kdo zoufale touží po malém kousku lásky.
  Někteří lidé přicházejí do tvého života jako požehnání. Někteří přicházejí do tvého života jako lekce.
  Utrpení je Božím darem, který těm, jež se starají o trpící, umožňuje ukázat svou lásku.
  Soudíme-li lidi, nemáme čas je milovat.
  Otec a matka mají mnoho práce a nemají na dítě čas..toto jsou věci, které ničí mír.
  Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí a sobečtí. Přesto jim odpusťte.
  Mě nezajímá dav. Kdybych viděla davy ubožáků, nikdy bych nemohla svoji práci začít. Zajímá mě jen můj bližní, jednotlivec, tomu mohu pomoci, a tak pomáhám.
  Myslím si, že svět je dnes úplně převrácený a tolik utrpení je tu proto, že je tak velice málo lásky v domovech a v rodinném životě.
  Buď projevem laskavosti; měj laskavost ve tváři, v očích, v úsměvu, ve vřelém pozdravu.
  Neměli bychom si namlouvat, že musíme činit obrovské věci. Stačí malé, ale s obrovskou láskou.
  Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
  Láska nežije ze slov a nelze ji slovy vysvětlit… láska se dokazuje skutky.
  Zpočátku jsem si myslela, že je potřebné obracet lidi na víru. Dnes vím, že mojí úlohou je milovat.
  Lidé v nouzi nepotřebují až tak moc peníze. Oni potřebují naše oči, ruce, nohy, srdce…
  Ježíš na vás stále čeká v tichu.
  Když není práce protkaná láskou, je zbytečná.