Matka Tereza

Matka Tereza

* 26. srpna 1910
† 05. září 1997

Matka Tereza, vlastním jménem Agnes Gonxha Bojaxhiu byla nejznámější misionářkou 20.století, v Kalkatě založila řeholní řád Misionářky milosrdenství. V roce 1979 obdržela Nobelovu cenu za mír.
( Wikiquote )

 • Citáty
  • Matka Tereza
   Láska je celoročním plodem, který je na dosah každému.
   Matka Tereza #12884
  • Matka Tereza
   Musíme vědět, že jsme stvořeni k větším věcem než k tomu, abychom byli pouhým číslem na světě, že tu nejsme pro diplomy a tituly, pro tu či onu práci. Byli jsme stvořeni, abychom milovali a byli milováni.
   Matka Tereza #6811
  • Matka Tereza
   Mnoho lidí na světě zoufale touží po kousku chleba; ale mnohem více je těch, kdo zoufale touží po malém kousku lásky.
   Matka Tereza #6706
  • Matka Tereza
   Někteří lidé přicházejí do tvého života jako požehnání. Někteří přicházejí do tvého života jako lekce.
   Matka Tereza #6435
  • Matka Tereza
   Utrpení je Božím darem, který těm, jež se starají o trpící, umožňuje ukázat svou lásku.
   Matka Tereza #6338
  • Matka Tereza
   Soudíme-li lidi, nemáme čas je milovat.
   Matka Tereza #6319
  • Matka Tereza
   Otec a matka mají mnoho práce a nemají na dítě čas..toto jsou věci, které ničí mír.
   Matka Tereza #6309
  • Matka Tereza
   Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí a sobečtí. Přesto jim odpusťte.
   Matka Tereza #6301
  • Matka Tereza
   Mě nezajímá dav. Kdybych viděla davy ubožáků, nikdy bych nemohla svoji práci začít. Zajímá mě jen můj bližní, jednotlivec, tomu mohu pomoci, a tak pomáhám.
   Matka Tereza #6238
  • Matka Tereza
   Myslím si, že svět je dnes úplně převrácený a tolik utrpení je tu proto, že je tak velice málo lásky v domovech a v rodinném životě.
   Matka Tereza #6225
  • Matka Tereza
   Buď projevem laskavosti; měj laskavost ve tváři, v očích, v úsměvu, ve vřelém pozdravu.
   Matka Tereza #6189
  • Matka Tereza
   Neměli bychom si namlouvat, že musíme činit obrovské věci. Stačí malé, ale s obrovskou láskou.
   Matka Tereza #6183
  • Matka Tereza
   Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
   Matka Tereza #6176
  • Matka Tereza
   Láska nežije ze slov a nelze ji slovy vysvětlit… láska se dokazuje skutky.
   Matka Tereza #6162
  • Matka Tereza
   Zpočátku jsem si myslela, že je potřebné obracet lidi na víru. Dnes vím, že mojí úlohou je milovat.
   Matka Tereza #6160
  • Matka Tereza
   Lidé v nouzi nepotřebují až tak moc peníze. Oni potřebují naše oči, ruce, nohy, srdce…
   Matka Tereza #6146
  • Matka Tereza
   Ježíš na vás stále čeká v tichu.
   Matka Tereza #5238
  • Matka Tereza
   Když není práce protkaná láskou, je zbytečná.
   Matka Tereza #5226