Martin Luther King

Martin Luther King citáty

* 15. ledna 1929 - † 04. dubna 1968

King, Martin Luther

Dr. Martin Luther King, Jr. byl americký baptistický kazatel, spolu s Malcolmem X jeden z nejvýznamnějších vůdců afroamerického hnutí za lidská práva.


My nejsme tvůrci historie. My jsme stvořeni historií.
My nevytváříme historii, my jsme tvořeni dějinami.
Nic na světě není nebezpečnější, než upřímná neznalost a svědomitá hloupost.
Bůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objala.
Vykročte ve víře. Nemusíte vidět celé schodiště, jen udělejte první krok.
Nedopustíme aby nás moc zastavila. Jsme mistři v našem nenásilném hnutí co odzbrojuje policejní síly; oni nevědí, co dělat.
Lidé se často nenávidí, protože se obávají druhých lidí, obávají se druhých, protože je neznají, neznají je, protože spolu nekomunikují, nekomunikují spolu, protože jsou odděleni.
Kdybychom pomohli doufat i jen jedinému člověku, nežili bychom nadarmo.
Až se svět ohlédne za našim stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli.
Nespravedlnost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě.
2.varianta:
Malá nespravedlnost je hrozbou pro veškerou spravedlnost.
Ježíš byl extrémistou pro lásku, pravdu a dobrotu.
Přichází čas, kdy mlčení je zradou.
Nenalezne-li člověk něco, pro co by byl schopen zemřít, není schopen života.
Člověk, který se plně něčemu oddá, nepotřebuje rodinu.
Nikoho nemůžeš mít za přítele, s nímž jsi předtím nesnědl lžičku soli.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy