Martin Luther King

Martin Luther King

* 15. ledna 1929
† 04. dubna 1968

Dr. Martin Luther King, Jr. byl americký baptistický kazatel, spolu s Malcolmem X jeden z nejvýznamnějších vůdců afroamerického hnutí za lidská práva.
( Wikiquote )

 • Citáty
  • Martin Luther King
   Soudím lidi podle jejich principů, ne podle svých.
   Martin Luther King #21610 Jak získávat přátele a působit na lidi
  • Martin Luther King, Jr.
   My nejsme tvůrci historie. My jsme stvořeni historií.
   Martin Luther King, Jr. #14562
  • Martin Luther King
   My nevytváříme historii, my jsme tvořeni dějinami.
   Martin Luther King #12015
  • Martin Luther King
   Nic na světě není nebezpečnější, než upřímná neznalost a svědomitá hloupost.
   Martin Luther King #5692
  • Martin Luther King
   Bůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objala.
   Martin Luther King #5684
  • Martin Luther King
   Vykročte ve víře. Nemusíte vidět celé schodiště, jen udělejte první krok.
   Martin Luther King #3375
  • Martin Luther King
   Nedopustíme aby nás moc zastavila. Jsme mistři v našem nenásilném hnutí co odzbrojuje policejní síly; oni nevědí, co dělat.
   Martin Luther King #3199
  • Martin Luther King
   Lidé se často nenávidí, protože se obávají druhých lidí, obávají se druhých, protože je neznají, neznají je, protože spolu nekomunikují, nekomunikují spolu, protože jsou odděleni.
   Martin Luther King #3168
  • Martin Luther King
   Kdybychom pomohli doufat i jen jedinému člověku, nežili bychom nadarmo.
   Martin Luther King #3144
  • Martin Luther King
   Až se svět ohlédne za našim stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli.
   Martin Luther King #2696
  • Martin Luther King
   Nespravedlnost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě.
   2.varianta:
   Malá nespravedlnost je hrozbou pro veškerou spravedlnost.
   Martin Luther King #2607
  • Martin Luther King
   Ježíš byl extrémistou pro lásku, pravdu a dobrotu.
   Martin Luther King #2579
  • Martin Luther King
   Přichází čas, kdy mlčení je zradou.
   Martin Luther King #2511
  • Martin Luther King
   Nenalezne-li člověk něco, pro co by byl schopen zemřít, není schopen života.
   Martin Luther King #2473
  • Martin Luther King
   Člověk, který se plně něčemu oddá, nepotřebuje rodinu.
   Martin Luther King #816
  • Martin Luther King
   Nikoho nemůžeš mít za přítele, s nímž jsi předtím nesnědl lžičku soli.
   Martin Luther King #129