Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

* 02. října 1869
† 30. ledna 1948

Móhandás Karamčand Gándhí, zvaný Mahátma Gándhí byl indický myslitel, duchovní vůdce, politik a zakladatel indické samostatnosti.
( Wikiquote )

 • Citáty
 • Homeopatie dokáže vyléčit větší procento případů, než jakýkoliv jiný způsob léčby.
  Homeopatie je nejnovější a vytříbená metoda léčby pacientů, která je ekonomická a nenásilná.
  Oko za oko a svět je slepý.
  Žij, jako bys měl zítra zemřít. Uč se, jako bys měl navždy žít.
  Vždy tu byli tyrani a vrazi, a někdy se zdáli být nepřemožitelní, ale nakonec musí vždy padnout. Pamatuj na to. Vždy.
  Když křičíte, slyší vás každý. Když šeptáte, slyší vás ten, kdo stojí vedle. Ale když mlčíte, slyší vás jen ten, kdo vás miluje.
  Nemohou vám vzít sebeúctu, pokud se jí nevzdáte.
  Sedm sociálních hříchů, jak je formuloval Mahátma Gándhí:
  Politika bez zásad,
  Hospodářství bez morálky,
  Blahobyt bez práce,
  Výchova bez charakteru,
  Věda bez humanity (lidskosti),
  Požitek bez svědomí,
  Věrovyznáni bez oběti
  Síla nepramení z tělesné zdatnosti. Vyplývá z nezkrotné vůle.
  Pro svoje přesvědčení jsem ochoten a připraven zemřít, ale pro nikoho a nic na světě nejsem ochoten vraždit.
  Politika slouží k náboženství. Politika, zbavená náboženství je smrtelnou léčkou, protože vraždí duši.
  Není-li jiné možnosti, než zbabělost nebo násilí, doporučuji sáhnout k násilí.
  Člověk má klíč k uzamčení nežádoucí myšlenky.
  Člověk často dělá plány, jen aby mu je Bůh zvrátil. Ale kde je konečným cílem hledání Pravdy, nechť jakkoli jsou zkříženy lidské plány, výsledek není nikdy škodlivý a je často lepší než jsme čekali.
  Co by byla Evropa bez Krista.
  Učiteli zbabělci se nikdy nepodaří učinit z hochů hrdiny a kdo se neumí ovládat, nemůže je naučit cenné sebeovládání.
  Slepé poddanství z lásky je horší než poddanství vynucené bičem tyrana. Otroku násilí zbývá naděje, otrok lásky ji nemá.
  Jsem proti násilí, protože i když se zdá, že je pro dobrou věc, ta dobrá věc je pouze přechodná, ale zlo, které zplodí, je trvalé.
  Velikost národa a jeho morální pokrok můžeme posuzovat podle způsobu jeho zacházení se zvířaty.
  Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my sami.
  1 2 »