Lao C'

Lao C'

* 530 př. n. l.
† 465 př. n. l.

Lao-c’ je jedna z nejvýraznějších postav čínské filosofie, zakladatel taoismu.
( Wikiquote )

 • Citáty
 • Příčina toho, proč řeky a moře přijímají úctu stovek horských potoků, spočívá v tom, že leží pod nimi. Tímto způsobem tedy mohou vládnout horským potokům. A tak moudrý člověk, který chce být nad druhými, se ponižuje. A aby se dostal před ně, staví se za ně tak že ačkoli stojí, nad nimi, nepociťují jeho váhu, a i když stojí před nimi, nechápou to jako nespravedlnost.
  Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku. Září, protože nechtějí oslnit. Dosahují skvělých věcí, protože nevyhledávají uznání. Jejich moudrost je obsažena v tom, jací jsou, ne v jejich názorech. Odmítají se přít, proto se nikdo nepře s nimi.
  Je těžké vládnout lidu, který má mnoho vědomostí.
  Kde je vědění a inteligence, bude také velká faleš a pokrytectví.
  Je lepší zapálit jen jednu svíčku, než proklínat temnotu.
  Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí nad sebou, je nejmocnější.
  Plodit a nevlastnit, tvořit a nepodržovat, vést a neovládat, tomu se říká hluboký Život.
  Co je potlačováno, šíří se. Co je oslabováno, sílí. Co je ničeno, rozkvétá.
  Díky náhodě může někdo dočasně vládnout světu, ale navždy ho může ovládnout láskou.
  Svět se neustále mění a nejvíc z něho se mění člověk.
  Absolutní dokonalost se zdá být rušivá. Ale hustá.
  Člověk, který ví, že je hlupák, není velký hlupák.
  Důvodem, proč je vesmír věčný, je, že nežije sám pro sebe, ale dává život ostatním, jak se proměňuje.
  Kdo dělá dlouhé kroky, nekráčí nejrychleji.
  Opravdová láska činí člověka odvážným.
  K dobrým budu dobrý, k nedobrým budu také dobrý.