Konrad Adenauer

Konrad Adenauer

* 05. ledna 1876
† 19. dubna 1967

Konrad Hermann Joseph Adenauer byl německý konzervativní politik, první poválečný kancléř Německa.
( Wikiquote )

 • Citáty
 • Je tomu tak a dějiny minulých století o tom vydávají svědectví: Pouze dodržování křesťanských zásad může zachránit lidstvo před úpadkem do barbarství anebo, lépe řečeno, dokonce před sebezničením.
  Když si ostatní myslí, že člověk je na konci, potom teprve se musí správně začít.
  Je naprosto lhostejné, zda ke sjednocení Evropy dojde na bázi federace nebo konfederace. Říkám vám zcela otevřeně, že pro mne je důležité, aby v tomto směru vůbec k něčemu došlo.
  Každý národ si musí být vědom toho, že si z valné části rozhoduje o svém osudu sám. Nemůže si toho být ovšem vědom, pakliže své dějiny nezná a nebo je zná pouze povrchně.
  Čím více přátel ve světě máme, tím lépe pro nás i pro celý svět.
  Již před léty jsem prohlašoval, že Bůh jednal nesprávně, když neurčil lidské pitomosti žádnou hranici, ale moudrosti vymezil pouze velmi malý prostor.
  Základem dobrého křesťanského života není ani chudoba ani bohatství, nýbrž přiměřené vlastnictví materiálních prostředků.
  Chorobné názory působí jako zhoubné emoce. Šíří se a jsou velice nakažlivé.
  Nikdo z nás nevlastní absolutní pravdu. Pouze argumenty, protiargumenty a prostřednictvím výměny názorů lze doufat, že se pravdě více či méně přiblížíme.
  Lidská pitomost a zbabělost jsou dvěmi největšími velmocemi tohoto světa.
  Obzvlášť v politice by nikdo neměl dělat žádné předpovědi do budoucna.
  Moc, dámy a pánové, vyžaduje moudrost, střídmost a vnitřní, duševní pocit odpovědnosti. Moc, které se zneužívá, je zničující. Ovšem moc, která je doprovázena odpovědností, je darem Boha.
  Smlouvy jako takové, žádnou důvěru mezi smluvními partnery nevytváří. Společná práce a vzájemné poznání jeden druhého je to, co vytváří důvěru.
  Nejen v životě jednotlivců, nýbrž i v životě národu je vzájemná důvěra základem společné práce a společných úspěchů.
  Z čeho žije Evropa? Evropa žije z milosti Spojených států. Tak to ovšem nezůstane na věky věkův. Příjde den a okamžik, kdy se Evropě podaří, postavit se na vlastní nohy.
  Nacionalismus svádí lidstvo k tomu zapomínat, že všechny národy mají právo na existenci a že harmonické vztahy a soužití mezi všemi lidmi, slouží nejlépe i vlastnímu národu.
  Mír bez svobody žádným mírem není.
  V dějinách lidstva bylo napácháno takové množství pitomostí, že si to vůbec ani nedovedeme představit.
  Poslední slovo - a to bych chtěl s obavou zdůraznit - mají vždy politici. Z tohoto důvodu je třeba na ně dávat bedlivý pozor. Hrstka politiků je totiž schopna zničit to, co vybudovaly celé generace národů.
  Nejprve se staňte neoblíbeným, teprve potom Vás také budou brát vážně.
  1 2 »