Josef Stalin

Josef Stalin

* 18. prosince 1878
† 05. března 1953

Josif Vissarionovič Džugašvili, známější jako Stalin byl v letech 1922-1952 Generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu.
( Wikipedia )

 • Citáty
 • Podnikáme něco, co v případě, že budeme mít úspěch, převrátí celý svět a osvobodí veškerou dělnickou třídu.
  Dějiny nás učí, že pokud chce nějaký stát bojovat proti jinému státu, který s ním přímo nesousedí, musí začít hledat hranice, přes než by se mohl dostat k hranicím státu, proti němuž si přeje bojovat.
  (Pravda, 5. brezna 1936)
  Válka muže obrátit vzhůru nohama všechno a jakékoli dohody.
  (Pravda, 15. září 1927)
  Otázku boje je třeba chápat nikoli z hlediska spravedlnosti, ale z hlediska potřeb politického okamžiku, z hlediska politických potřeb strany v tom kterém okamžiku.
  (Projev na zasedání výkonného výboru Kominterny, 22. ledna 1926)
  Druhá imperialistická válka je naprosto nevyhnutelná a stejně tak nevyhnutelná je i účast Sovětského svazu na této válce.
  (1927)
  Vstoupíme do války, ale vstoupíme do ni jako poslední, abychom byli schopni vrhnout na misku vah závaží, které vše zvrátí.
  Nelze skoncovat s kapitalismem, aniž bychom skoncovali se sociální demokracií.
  (Pravda, č. 255, 6.-7. listopadu 1927)
  Oklamal jsem ho! Oklamal jsem Hitlera!
  (19. srpna 1939)
  Pokud někde v Evropě začne revoluční kvas, bude to v Německu… Vítězství revoluce v Německu je zajištěním vítězství revoluce světové.