John Bunyan

John Bunyan

* 28. listopadu 1628
† 31. srpna 1688

John Bunyan byl anglický křesťanský spisovatel a baptistický kazatel. Byl pro svou víru vězněn.
( Wikiquote )

Citáty z knih

  • Citáty
  • Modlete se často; neboť modlitba je štítem pro duši, oběť Bohu a metlou pro Satana.
    Jedna trhlina potopí loď, a jeden hřích zničí hříšníka.