Johannes Kepler

Johannes Kepler

* 27. prosince 1571
† 15. listopadu 1630

Johannes Kepler byl německý matematik, astrolog a astronom. Především ve starší české literatuře se používá i počeštěná forma jeho křestního jména (Jan Kepler).
( Wikiquote )

  • Citáty | Životopis
  • Kde by se octla rozumná matka astronomie, kdyby bláznivá dcera astrologie nic nevydělala?
    Geometrie má dva poklady: Pythagorovu větu a zlatý řez. První má cenu zlata, druhý připomíná spíše drahocenný kámen.
    Bůh je veliký a veliká je jeho moc, nekonečná jeho moudrost. Chvalte ho svou řečí, nebe i země, slunce, měsíci a hvězdy! Ať ho, pokud jen mohu, velebí i moje duše – jeho, Tvůrce a Pána! Jemu buď chvála a čest i sláva na věčné věky. Amen!