Johanka z Arku

Johanka z Arku

* 06. ledna 1412
† 30. května 1431

Johanka z Arku byla francouzská hrdinka, která stanula v čele franouzských vojsk za stoleté války proti Anglii.
( Wikiquote )

  • Citáty
  • Přináším ti zprávy od Boha, že náš Pán ti vrátí tvoje království, dovede tě ke korunování v Remeši, a vyžene tvé nepřátele. V tomto jsem poslem Boha. Statečně mne pusť k dílu, a já odstraním obléhání Orleansu.