Jiří Pálka

Jiří Pálka citáty

* 29. dubna 1922 - † 12. června 2011

Pálka, Jiří

Reverend Jiří Pálka je český duchovní a mystický učitel, který dle svého popisu zažil mnohé mystické zážitky.


Strachem se nezbavíme toho, čeho se bojíme.
Příroda má své prostředky, jak člověka přinutit k určité míře sebeovládání.
Nakonec ke svému překvapení zjistíte, že vše, s čím se v životě setkáváme, je dobré.
Smyslem meditace je zpomalit chod myšlenek až k jejich téměř zastavení.
Zlost je přání, které narazilo na překážku.
Myšlenka je energie nesená subatomárními částicemi, schopna splnit záměr.
Zloba oslabuje, láska posiluje. Nenávist směřuje ke zničení toho druhého a nakonec k sebezničení. Láska spěje k nekonečnosti.
Vše, co se nám děje, jsme si sami kdysi vytvořili. Nespravedlnost je něco, co z hlediska životů po sobě jdoucích neexistuje.