Jean Piaget

Jean Piaget

* 09. srpna 1896
† 16. září 1980

Jean Piaget byl švýcarský filozof, přírodní vědec a vývojový psycholog, který se proslavil studiem dětského myšlení a teorií kognitivního vývoje či genetické epistemologie.
( wikiquote [EN] )

 • Citáty
  • Jean Piaget
   Od narození do dospělého věku je lidská bytost předmětem společenského nátlaku.
   Jean Piaget #19114
  • Jean Piaget
   Inteligence je v podstatě soustavou živých a účinných operací.
   Jean Piaget #19033
  • Jean Piaget
   Jedinec jedná jen tehdy, když pociťuje nějakou potřebu.
   Jean Piaget #19028
  • Jean Piaget
   Lidská bytost je od svého narození ponořena do společenského prostředí, které na ni působí stejně jako prostředí fyzikální.
   Jean Piaget #19022
  • Jean Piaget
   Psychologie se osvobodila z poručenství filozofie.
   Jean Piaget #19019
  • Jean Piaget
   Formální myšlení se rozvíjí během adolescence.
   Jean Piaget #19014
  • Jean Piaget
   Logika je zrcadlem myšlení, a nikoli naopak.
   Jean Piaget #19009
  • Jean Piaget
   Aristoteles se nepochybně domníval, že píše přírodopis ducha, když formuloval zákony sylogismu.
   Jean Piaget #19003
  • Jean Piaget
   Každá abstrakce vede k schematizaci.
   Jean Piaget #18997
  • Jean Piaget
   Matematické myšlení podléhá iluzi, věří-li, že něco konstruuje nebo vynalézá. Ve skutečnosti jen odkrývá různé aspekty hotového světa.
   Jean Piaget #18993
  • Jean Piaget
   Živá bytost se pasivně nepodrobuje prostředí, ale mění je a vtiskuje mu vlastní strukturu.
   Jean Piaget #18988
  • Jean Piaget
   Představa není elementem samotného myšlení. Jen je doprovází a slouží mu za symbol.
   Jean Piaget #18986
  • Jean Piaget
   Člověk musí mít pocit, skutečnou touhu k výměně myšlenek s ostatními, aby zjistil vše, co lež může zahrnovat.
   Jean Piaget #6402
  • Jean Piaget
   Čím mladší dítě, tím menší důraz klade na své vlastní ego.
   Jean Piaget #6381
  • Jean Piaget
   Znát realitu znamená budovat systémy transformací, které odpovídají více či méně adekvátně k realitě.
   Jean Piaget #5837