Jean Jacques Rousseau

Jean Jacques Rousseau

* 28. června 1712
† 02. července 1778

Jean-Jacques Rousseau byl francouzský filosof a preromantický spisovatel švýcarského původu.
( Wikiquote )

 • Citáty
 • Je mnohem těžší získat první svou penci, než druhý milion...
  Příroda žádá, aby děti byly dětmi, než se stanou dospělými lidmi.
  Sám od sebe chce lid vždy dobro, ale sám od sebe je vždy nevidí.
  Příliš klademe důraz na slova. Naše upovídaná výchova vychovává mluvky.
  Nikdy jsem si nemyslel, že by svoboda člověka záležela v tom, aby dělal, co chce, nýbrž spíše v tom, aby nikdo nedělal, co nechce.
  Člověk se rodí svobodný, ale všude je v okovech.
  Žádnou jinou knihu, než svět; žádné jiné vyučování než fakta.
  Všechna zloba pochází ze slabosti; dítě je zlé jen proto, že je slabé; učiňte je silným a stane se dobrým; ten, kdo by mohl vše, nedělal by nic zlého.
  Slova, která nutí k odporu, nejsou k ničemu.
  I ten nejsilnější není nikdy dost silný, aby byl pánem, jestliže svou sílu nepřetváří v právo a poslušnost v povinnost.
  Pro obyčejnou ženu je muž vždy mužem; pro tu však, jejíž srdce miluje, je jediným mužem na světě její milenec.
  Ten, kdo přemýšlí, je zkažené zvíře.
  Každý zákon, který osobně lid neschválil, je neplatný: není to zákon.
  Nešťastnými a zlými se stáváme jen proto, že zneužíváme svých schopností.
  Aby člověk mohl, aby se odvážil říkat velké pravdy, nesmí záviset na svém úspěchu.
  Lidé říkají, že život je krátký, a já vidím, že dělají všechno pro to, aby krátký byl.
  Vědy a umění vděčí za zrod neřestem; méně bychom pochybovali o jejich výhodách, kdyby za něj vděčily ctnostem.
  Jakmile veřejná služba přestane býti hlavní záležitostí občanu a když slouží svou peněženkou než svou osobou, je stát již blízko své zkáze. Slovo finance je slovem otroka; je neznámé v obci. V opravdu svobodném státě konají občané vše vlastníma rukama a nic penězi.
  Není člověka tak špatného, aby nebylo možné učiniti ho dobrým pro nějaký účel.
  Bereme-li výraz demokracie v přísném slova smyslu, pak nikdy pravá demokracie neexistovala a nikdy nebude existovat, protože je proti přirozenému řádu, aby velký počet vládl a malý počet byl ovládán.
  1 2 »