Jean Dutourd

Jean Dutourd

* 14. ledna 1920
† 17. ledna 2011

Jean Gwenaël Dutourd byl francouzský novinář, kritik a prozaik. Jeho dílo zahrnuje na sedm desítek krátkých i rozsáhlých próz. Do češtiny byly přeloženy dvě knihy, Vejce pro Maršála a Hrůzy lásky.
( Wikiquote )

 • Citáty | Životopis
  • Jean Dutourd
   Marnivost vede ke zločinu.
   Jean Dutourd #16910
  • Jean Dutourd
   Metafyzická úzkost je velké útočiště životních ztroskotanců.
   Jean Dutourd #7417
  • Jean Dutourd
   Když dokonale poznám jednu ženu a poskytnu jí všechnu rozkoš, jakou jen je schopna vsát, poznám skrze ni všechny ženy a celou lásku.
   Jean Dutourd #6201
  • Jean Dutourd
   Inteligentní lidé jsou všeobecně dost rádi podezíraví. Říkají si, že jejich duševní mohutnost je chrání před slepotou; že i když se vznášejí v nadoblačných výšinách, neztrácejí přitom ze zřetele malé temné body života.
   Jean Dutourd #6192
  • Jean Dutourd
   Prostá fyzická záliba není dostatečný důvod k lásce. Rozkoš je zaměnitelná.
   Jean Dutourd #6157
  • Jean Dutourd
   Bůh a ďábel nestojí proti sobě, zrovna jako dobro a zlo.
   Jean Dutourd #6139
  • Jean Dutourd
   Cit je ve skutečnosti cosi velice vzácného, cosi výjimečného. Nestačí na to běžný slovník.
   Jean Dutourd #6119
  • Jean Dutourd
   Tělesná láska proniká do duše vsakováním.
   Jean Dutourd #6098
  • Jean Dutourd
   Láska, to je válka, s veškerou nesmyslností a hrůzami.
   Jean Dutourd #6079
  • Jean Dutourd
   Bůh dovede žertovat a mást. To ďábel je slavnostně vážný, ďábel je logický. Uspává naší důvěru všemi kličkami rozumu.
   Jean Dutourd #6055
  • Jean Dutourd
   Neštěstí samo o sobě nemusí být nic tak zlého. Všechno záleží na tom, jakou představu si o něm člověk udělá.
   Jean Dutourd #6034
  • Jean Dutourd
   Muži podřizují lásku svému životu, kdežto ženy podřizují život své lásce.
   Jean Dutourd #5979
  • Jean Dutourd
   Dějiny lidstva jsou jedna řada ztracených příležitostí, které člověk propásl svou krátkozrakostí, tou věčnou vnitřní lehkovážností, která je jeho údělem.
   Jean Dutourd #5958
  • Jean Dutourd
   Člověk, který miluje, neví o tajemství lásky víc, než ví básník o tajemství básně.
   Jean Dutourd #5664
  • Jean Dutourd
   Láska se nevysvětluje,jenom konstatuje.
   Jean Dutourd #5001
  • Jean Dutourd
   Lidé dovedou odpouštět svým nepřátelům, ale přátelům neodpustí nic.
   Jean Dutourd #3854
  • Jean Dutourd
   Láska, má-li vydržet, potřebuje překážky, odpor, dráždidlo, čekání, skrývačky.
   Jean Dutourd #2905
  • Jean Dutourd
   Prostá fyzická záliba není dostatečný důvod k lásce. Rozkoš je zaměnitelná.
   Jean Dutourd #2813
  • Jean Dutourd
   Myšlenka a čin jsou dva prostředky, kterými člověk poznává sám sebe.
   Jean Dutourd #2752
  • Jean Dutourd
   Plačtivá žena je něco zoufalého.
   Jean Dutourd #2746
  1 2 »