Jean Dutourd

Jean Dutourd

* 14. ledna 1920
† 17. ledna 2011

Jean Gwenaël Dutourd byl francouzský novinář, kritik a prozaik. Jeho dílo zahrnuje na sedm desítek krátkých i rozsáhlých próz. Do češtiny byly přeloženy dvě knihy, Vejce pro Maršála a Hrůzy lásky.
( Wikiquote )

 • Citáty - Životopis
 • Metafyzická úzkost je velké útočiště životních ztroskotanců.
  Když dokonale poznám jednu ženu a poskytnu jí všechnu rozkoš, jakou jen je schopna vsát, poznám skrze ni všechny ženy a celou lásku.
  Inteligentní lidé jsou všeobecně dost rádi podezíraví. Říkají si, že jejich duševní mohutnost je chrání před slepotou; že i když se vznášejí v nadoblačných výšinách, neztrácejí přitom ze zřetele malé temné body života.
  Prostá fyzická záliba není dostatečný důvod k lásce. Rozkoš je zaměnitelná.
  Bůh a ďábel nestojí proti sobě, zrovna jako dobro a zlo.
  Cit je ve skutečnosti cosi velice vzácného, cosi výjimečného. Nestačí na to běžný slovník.
  Tělesná láska proniká do duše vsakováním.
  Láska, to je válka, s veškerou nesmyslností a hrůzami.
  Bůh dovede žertovat a mást. To ďábel je slavnostně vážný, ďábel je logický. Uspává naší důvěru všemi kličkami rozumu.
  Neštěstí samo o sobě nemusí být nic tak zlého. Všechno záleží na tom, jakou představu si o něm člověk udělá.
  Muži podřizují lásku svému životu, kdežto ženy podřizují život své lásce.
  Dějiny lidstva jsou jedna řada ztracených příležitostí, které člověk propásl svou krátkozrakostí, tou věčnou vnitřní lehkovážností, která je jeho údělem.
  Člověk, který miluje, neví o tajemství lásky víc, než ví básník o tajemství básně.
  Láska se nevysvětluje,jenom konstatuje.
  Lidé dovedou odpouštět svým nepřátelům, ale přátelům neodpustí nic.
  Láska, má-li vydržet, potřebuje překážky, odpor, dráždidlo, čekání, skrývačky.
  Prostá fyzická záliba není dostatečný důvod k lásce. Rozkoš je zaměnitelná.
  Myšlenka a čin jsou dva prostředky, kterými člověk poznává sám sebe.
  Plačtivá žena je něco zoufalého.
  Hlupák je potrava bohatá na kalorie a vitamíny. Něco jako hovězí.
  1 2 »