Jan Zlatoústý

Jan Zlatoústý

* 349
† 14. září 407

Svatý Jan Zlatoústý byl konstantinopolský arcibiskup.
( Wikipedia )