Jan Patočka

Jan Patočka citáty

* 01. června 1907 - † 13. března 1977

Patočka, Jan

Prof. Dr. Jan Patočka, DrSc., dr. h. c. byl jeden z nejvýznamnějších českých filosofů 20. století. Zabýval se fenomenologií, filosofií dějin, filosofickým dílem J. A. Komenského, T. G. Masaryka a E. Husserla, českou literaturou, uměním a kulturou. Patočkovo dílo a jeho osobnost výrazně ovlivnily soudobé české myšlení, zejména v kruzích nezávislé inteligence a disentu 60. až 80. let.


K inteligenci patří jen ten, kdo se trápí s opravdovostí svého vztahu k pravdě.
Historie není pohled, nýbrž zodpovědnost.
Existují věci, pro které stojí za to trpět…
Na odpovědnosti je nejzajímavější to, že ji s sebou nosíme všude.
Čas je jednotná funkce očekávání, zpozorování a zadržování jsoucna.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy