Jan Lucemburský

Jan Lucemburský

* 10. srpna 1296
† 26. srpna 1346

Jan Lucemburský, známý později pod přízviskem Slepý a ve světě především jako Český, byl desátý český král, hrabě lucemburský a dočasně i král polský.
( Wikiquote )

  • Citáty
  • Toho bohdá nebude, aby český král utíkal z boje, ale zaveďte mě tam, kde zuří největší válečná vřava. Pán buď s námi, ničeho se nebojme, jenom pečlivě střezte mého syna!
    (1346, před bitvou u Kresčaku)
    Čím více nepřátel, tím větší kořist.
    Bez boha a krále českého, nesvede se boje žádného.