Isokratés

Isokratés

* 436 př. n. l.
† 338 př. n. l.

Isokratés byl řecký řečník a teoretik rétoriky.
( Wikipedia )

  • Citáty
  • Chovej se ke svým rodičům tak, jak chceš, aby se tvé děti chovaly k tobě.
    Je lepší morálně prohrát než nespravedlivě zvítězit.
    Naše mládež miluje přepych, má špatné mravy, opovrhuje autoritou, nerespektuje starší.