Gorgiás z Leontín

Gorgiás z Leontín citáty

* 483 př. n. l. - † 376 př. n. l.

Gorgiás

Gorgiás z Leontín byl řecký filosof a zejména rétor, představitel první generace sofistů.


Řeč je mocnou vládkyní, která vykonává nejbožštější díla nejmenším a nejnepatrnějším tělem, neboť dovede i zahnat strach i odejmout zármutek i způsobit starost i zvětšit soucit.
Nic není. Je-li něco, je to nepoznatelné, je-li to poznatelné, nedokážeme to vyjádřit a vysvětlit.