Galeazzo Ciano

Galeazzo Ciano

* 18. března 1903
† 11. ledna 1944

Gian Galeazzo Ciano, hrabě z Cortelazzo a Buccari byl italský diplomat, ministr zahraničních věcí a zeť Benita Mussoliniho.
( Wikipedia )

  • Citáty
    • Galeazzo Ciano
      Vítězství má sto otců, ale porážka je sirotkem.
      Galeazzo Ciano #8349