František Bardon

František Bardon

* 01. prosince 1909
† 10. července 1958

František Bardon byl český hermetik a mág známý také pod pseudonymem mistr Frabato nebo Arion. Je pokládán (zvláště v zahraničí) za jednoho z největších zasvěcenců, který vytvořil univerzální zasvěcovací soustavu na základě kompilace západní magické tradice, kabaly, orientální magie a jógy.
( Wikipedia )

 • Citáty | Životopis
 • K svým bližním buďme vždy laskaví, přívětiví a shovívaví, za to však neúprosní a přísní vůči sami sobě.
  Vše, co bylo stvořeno, jak makrokosmos, tak i mikrokosmos, tedy velký a malý svět, se vytvářelo působením živlů.
  Myslete vždy jen šlechetně a čistě a snažte se přeměnit své případně vášně v dobré vlastnosti.
  Zkušenosti ukázaly, že se lidé různých duchovních směrů vzájemně potírají. Jedni to činí z existenční zášti, druzí se domnívají být pokrokovější, moudřejší.
  Je překrásnou a svatou povinností pomáhat svými silami trpícím.
  Hrubohmotný éter není ještě zdaleka zcela využit a budoucnost nás poučí, že bude možno přenášet nejen zvukové vlny, rádiu podobné a světelné vlny, podobné televizi, ale i jiné síly.
  Vůle, intelekt a vnímání ve společném účinku vytvoří sebevědomí člověka.
  Každá myšlenka, každé slovo a každý čin zanechávají ve světě příčiny.
  Z dobra se radujte a ze zlého čerpejte ponaučení, ale nikdy nevěste hlavu.
  Každý náboženský systém má svůj dobrý účel a své určité poslání.
  Univerzální zákony jsou od počátku světa až do konce neměnné.
  Vědění, odvaha, chtění a mlčení představují čtyři základní pilíře chrámu Šalamounova.
  Celý vesmír se rovná hodinovému stroji s kolečky do sebe zapadajícími a vzájemně na sobě závislými.
  Každá příčina vyvolává příslušný účinek. Tento zákon platí ve všem za nejvznešenější a nejvyšší.
  Je nehoráznou chybou vracet se stále do minulosti a litovat toho či onoho. Jen slaboch stále naříká a chce být politován.
  Ve skutečnosti je magie svatou vědou.
  Cholerická povaha vyvěrá z ohnivého živlu, sangvinická povaha ze živlu vzdušného, melancholická z vodního živlu a flegmatická ze živlu zemského.
  Dosáhnout můžeme všeho, co se týká ducha, duše a těla.
  Podvědomí je podněcovatelem všeho toho, co si nepřejeme.
  Věda může sloužit jak dobru, tak zlu.
  1 2 »