François de La Rochefoucauld

François de La Rochefoucauld

* 15. září 1613
† 17. března 1680

François de La Rochefoucauld, kníže de Marcillac, vévoda de byl francouzský spisovatel a moralista, autor aforismů, maxim, sentencí, drobných úvah a postřehů o lidské povaze a jejích slabostech.
( Wikipedia )