Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Fjodor Michajlovič Dostojevskij citáty

* 11. listopadu 1821 - † 09. února 1881

Dostojevskij, Fjodor Michajlovič

Fjodor Michajlovič Dostojevskij byl ruský spisovatel a filosof.


Je to velké tajemství lidského života, že starý zármutek ponenáhlu přichází v tichou a něžnou radost.
"Jsi gentleman," říkali mu. "Neměls zabíjet lidi sekyrkou; tím se nemá gentleman zabývat."
(Zločin a trest)
Lidé odmítají své proroky a zabíjejí je, avšak milují své mučedníky a ctí ty, které zabili.
(Bratři Karamazovi)
Chceš-li být ctěn ostatními, velkou věcí je ctít sám sebe. Jen tím, pouze sebeúctou donutíš ostatní, aby tě ctili.
(Uražení a ponížení)
Myslím, že ďábel neexistuje, avšak člověk jej vytvořil, vytvořil jej jako svůj obraz a podobu.
(Bratři Karamazovi)
Kdybys zničil v lidstvu víru v nesmrtelnost, nevyschla by pouze láska, ale všechna životní síla, která udržuje život světa.
(Bratři Karamazovi)
Krása je strašná a děsná věc! Je hrozná, neboť ji nikdo nepronikl, Bůh před nás neklade nic než hádanky. Zde se hranice setkávají a všechny protiklady existují bok po boku.
(Bratři Karamazovi)
Když vyženou Boha ze země, my jej ubytujeme v podsvětí.
(Bratři Karamazovi)
Hrozné je, že krása je tajemná a právě tak hrozná. Bůh a ďábel zde bojují na bojišti lidského srdce.
(Bratři Karamazovi)
Lidé někdy mluví o zvířecí krutosti, ale to je velká nespravedlnost a urážka zvířat. Zvíře nemůže být nikdy tak kruté jako člověk, tak umělecky kruté. Tygr jen trhá a hryže, to je vše, co svede. Nikdy ale nepřibije druhého člověka za uši, i kdyby toho byl schopen.
(Bratři Karamazovi)
Mluvit nesmysly - to je jediné privilegium člověka, které jej odlišuje od ostatních živočichů.
(Zločin a trest)
Člověk si zvykne na všechno, lotr.
(Zločin a trest)
Příčinou každé sebevraždy bývá nešťastná láska - někdy k ženě, a vždy k životu.
Nejvýhodnější výhodou člověka je, že může jednat nevýhodně.
Ach ty přízemní povahy. I ta jejich láska se podobá nenávisti.
Lásku, vlídnost a bratrský soucit potřebuje nemocný někdy více než všechny léky.
Láska k bližnímu, přátelskost, bratrský soucit je trpícímu často potřebnější než všechny léky.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy