Erazim Kohák

Erazim Kohák citáty

* 21. května 1933

Kohák, Erazim

Erazim Kohák je český filosof a publicista, zabývající se často ekologickými tématy.


Lidské bytí se nevyčerpává horizontálním pachtěním od narození ke smrti, nýbrž do něj vstupuje i jiný rozměr: schopnost věčnosti. Člověk je bytost, která je schopná vnímat nejen užitečnost, nýbrž i dobro, nejen přijatelnost, nýbrž i pravdu, nejen prospěšnost, nýbrž i krásu.
Jednat znamená mít pravdu. Protože máme o světě spolehlivou představu. Aby mohla být věta pravdivá, musí být pravda. Pravdivé věty jsou možné jen díky tomu, že skutečnost není nekonečně mnohoznačná a proměnlivá - skutečnost má svou pravdivost, svou pravdu. To, že naše věty jsou pravdivé, že podle nich můžeme žít, nás vede k uvědomění, že vzdor všem postmoderním módám je ve světě našeho života pravda.
Poražený vlk nastaví krční žílu a vítěz ho nechá na pokoji. Ne tak člověk - ten střílí i do vzdávajícího se.
V drobném dešti pod supím hnízdem je třeba vnímat svět jinak.
Život, to je průsečík času s věčností. Žijte jej podle toho.
Moderní věk je údobím, kdy se člověk považuje za neomezeného pána všeho a zároveň za bezvýznamnou součástku v soustrojí anonymních, nutných dějin.