Epimenidés

Epimenidés

* 7. století př. n. l.
† 6. století př. n. l.

Epimenidés z Knóssu byl starořecký spisovatel, básník a věštec.
( Wikipedia )