Diogenés

Diogenés citáty

* 412 př. n. l. - † 323 př. n. l.

Diogenés

Diogenés ze Sinópé byl starořecký filosof, radikální zastánce kynismu.


Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu.
Láska k penězům je kořen všeho zla.
Čím moudřejší je člověk, tím méně má potřeb.