Dalajláma

Dalajláma citáty

Dalajláma

Dalajláma je duchovní vůdce Tibeťanů, který prochází reinkarnací napříč staletími. Je hledán již od útlého věku.


Spánek je nejlepší meditace.
Abychom přinesli pozitivní akci, musíme zde vytvořit pozitivní vizi.
Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí.
Čím více se snažíme držet minulosti, tím směšnější a poničenější se náš život stává.
Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti. Když řešení nemá, starosti nepomohou.
Jednou za rok vyjeďte někam, kde jste ještě nebyli.
Buďte každý den nějaký čas o samotě.
Mějte na paměti, že velká láska a velké výdobytky sebou nesou velká rizika.
Dělte se o svou zkušenost. Je to cesta jak dosáhnout nesmrtelnosti.
Při nedorozumění s vašimi milovanými, řešte pouze vzniklou situaci. Netahejte do toho minulost.
Buďte laskaví vždy, když je to možné. Je to vždy možné.
Láska a soucit jsou nutností, nikoli luxusem. Bez nich lidstvo nemůže přežít.
Štěstí není něco připraveného. Vychází z vašich vlastních akcí.
Když prohrajete, nezapomeňte na tu lekci.
Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé.
Konečným zdrojem štěstí nejsou moc a peníze, ale dobré srdce.
Nesoudím vesmír.
Konečná autorita musí vždy spočívat na vlastním rozumu a kritické analýze jednotlivce.
Oko za oko a všichni jsme mrtví.
Podstatou každého náboženství je dobré srdce. Někdy nazývám lásku a soucit univerzálním náboženstvím.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy