Christian Morgenstern

Christian Morgenstern citáty

* 06. května 1871 - † 31. března 1914

Morgenstern, Christian

Christian Otto Josef Wolfgang Morgenstern byl německý básník, novinář a překladatel. Je považován za zakladatele německé nonsensové poezie. Studoval dějiny umění a práva, zároveň se věnoval žurnalistice, poezii a překladatelství.


Všechny opravdu velké básně jsou variacemi na píseň osudu, ať už je to maestoso, allegro nebo scherzo.
Mnoha lidem by jako četba na celý život úplně stačily vánoční nabídkové katalogy, inzeráty v novinách, návody přibalené k ústní vodě, k mýdlu, k termoskám a k petrolejovým kamnům, a potom snad ještě referáty.
Zdravý člověk je krásný, ale musí na něj přijít trochu nějaké nemoci, aby se stal krásným také duchovně.
Začít válku neznamená nic jiného než rozetnout uzel, místo abychom jej rozvázali.
Surovost života z ničeho tak drasticky nevyplývá, jako z konfrontace s ušlechtilou hudbou.
Vzájemně se poznat, znamená poznat, jak jsme si vzdáleni.
Nad všeliké vědění kladu neustálou sebekontrolu, absolutní skepsi vůči sobě samému.
Většina lidí jen nemluví, cituje.
Velký spisovatel má styl, malý manýru. Což nevylučuje, že velký může být také někdy malý a malý veliký, tj. že se může stát stylistou.
Co se rozumí samo sebou, to se obyčejně nejdůkladněji zapomene a jen velmi zřídka udělá.
Naše povaha je už taková, že když jsme dosáhli velkých věcí, toužíme po ještě větších.
Teprve slovo otevírá propasti, které ve skutečnosti nejsou.
Nic neochuzuje život tolik, jako začít a nedokončit.
Kdo by si od dětství nezvykl na svět, musel by z něj ztratit rozum. Stačil by jej zničit zázrak jednoho jediného stromu.
Kdyby musel moderní vzdělanec sám zabíjet zvířata sloužící mu za potravu, stoupl by nesmírně počet vegetariánů.
Světové názory mnoha lidí jsou vpravdě směšné pevnosti.
Pro mnohé lidi je jenom jediný lék - katastrofa.
Pravda může posloužit pouze tehdy, když je pro ni příjemce zralý. Není proto vinou pravdy, že je v lidech stále ještě tolik nevědomosti.
Opatrnost a nedůvěra jsou dobré, jenže i vůči nim je třeba opatrnosti a nedůvěry.
Pamatujme: stojíme na konci, jsme začátek.