Baruch Spinoza

Baruch Spinoza

* 24. listopadu 1632
† 21. února 1677

Baruch Spinoza, později znám jako Benedikt de Spinoza byl holandský filozof židovského původu.
( Wikiquote )

 • Citáty
  • Benediktus Spinoza
   Nejlepší kvalita peněz je jejich kvantita...
   Benediktus Spinoza #15858
  • Baruch Spinoza
   Svobodný člověk nepřemýšlí o ničem méně než o smrti a jeho moudrost spočívá v úvahách o životě, ne o smrti.
   Baruch Spinoza #7383
  • Baruch Spinoza
   Občanská svoboda je omezena zákony v zájmu ostatních občanů. Svoboda není bezuzdnost. Je tím větší, čím více se používá rozum.
   Baruch Spinoza #7315
  • Baruch Spinoza
   Nemyslím, že by pro spásu duše bylo nutné poznat Krista podle těla.
   Baruch Spinoza #7309
  • Baruch Spinoza
   Co nazýváme pravdou? Klam starý tisíc let. Co je klam? Pravda, která žije teprve minutu.
   Baruch Spinoza #7283
  • Baruch Spinoza
   Bohem rozumím absolutně nekonečné jsoucno, tj. substanci sestávající z nekonečného počtu atributů, z nichž každý vyjadřuje věčnou a nekonečnou esenci.
   Baruch Spinoza #7255
  • Baruch Spinoza
   Nikdo až dosud nezjistil, co tělo může.
   Baruch Spinoza #7194
  • Baruch Spinoza
   Ctnost a síla jsou jedno a totéž.
   Baruch Spinoza #7169
  • Baruch Spinoza
   Moudrostí je pozorování života, nikoli smrti.
   Baruch Spinoza #2825
  • Baruch Spinoza
   Nenávist, pravý opak lásky, vzniká z bludu, vycházejícího z domněnek.
   Baruch Spinoza #1619