Avicenna

Avicenna

* 980
† 1037

Avicenna neboli Ibn Síná byl středověký perský učenec, filozof, politik, básník, přírodovědec a lékař. Je považován za otce "moderní" medicíny.
( Wikiquote )

 • Citáty
 • Nevědomý doktor je pomocník smrti.
  Kdyby věci byly bez pohybu, ztratil by čas veškerý smysl.
  Pravá únava je z nevědomosti, protože ta je nemocí duše. Osvobodit se od ní znamená záchranu, věčný klid a stálou rozkoš.
  Člověk je zvláště sváděn věcmi, které připomínají jiné, představují je, nebo napodobují.
  Dej pozor, med se často mísí s jedem, odežeň mouchu, jež seděla hadu na těle.
  Člověk znovu a znovu pociťuje potřebu spojovat se sobě podobnými, dáti jim poznati svoje myšlenky, dovídat se o myšlenkách bližního. Pro reprodukci je mu nutno, aby žil ve společnosti. Osamění je mu osudné, zbavuje ho základních prostředků existence.
  Člověk, když dosáhne nějakého cíle, žádá si opět jiný cíl, aniž se zastaví na nějaké hranici a aniž kdy dospěje k nějakému konci.
  Voda je jednoduchá substance, jejíž přirozeností je, že je studená, vlhká a průzračná.
  Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů: přirozenosti, lidské vůle a náhody.
  Rozum je síla duše, schopná zmocnit se vědění.
  Všechny záhady světa jsem uměl vysvětlit,
  od temna prachu země po zenit.
  Z pout myšlenek a klamů jsem se osvobodil,
  záhadu smrti však neumím rozuzlit.
  Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele!
  Logika je věda, užitek z ní je placen v hotových.
  Cílem činnosti je dobro.