Arthur Rimbaud

Arthur Rimbaud citáty

* 20. října 1854 - † 10. listopadu 1891

Rimbaud, Arthur

Jean Arthur Nicolas Rimbaud byl francouzský básník, jeden z nejvýznamnějších tzv. prokletých básníků.


Políbil jsem letní úsvit.
Přišel jsem k poznání, že všichni lidé mají jakousi osudnost štěstí.
Parky představují primitivní přírodu.
Morálka je slabost mozku.
Zasmál jsem se na světlý vodopád, který se řítil mezi jedlemi.
Kéž přijde čas, kéž přijde čas, kdy srdce vzplane láskou zas.
Prvním překvapením na pěšince, pokryté již svěžími a bledými paprsky, byla květina, která mi řekla své jméno.
Jedině božská láska uštědřuje klíče k poznání.
Ze všeho nejlepší je hodně opilý spánek na písčitém břehu!
Hořkou závist a hloupý obdiv nahradí člověk smírným porozuměním, prací všech pro všechny.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy