Arius

Arius

* 256 n.l.
† 336 n.l.

Areios, či Arius byl křesťanský kněz a kazatel.
( Wikipedia )

  • Citáty
    • Arius
      Boží syn nemůže být pravým Bohem, protože byl zplozen a Bůh je neplozený.
      Arius #11053