Aenesidemus

Aenesidemus citáty

* 80 př. n. l. - † 10 př. n. l.

Aenesidemus

Aenesidemus či Ainesidémos z Knóssu byl starořecký filosof, představitel pyrrhónské skepse.


Lidé mají fyzické i psychické rozdíly, díky kterým se každému věci jeví jinak.
Názory, zvyky a způsoby vnímání jsou různé v různých zemích a závisí na tradici.
Ke každé věci přistupujeme s předpokladem a očekáváním, které odkazují k nám, nikdy k věci samotné.
Jinak vnímáme věci známé a jinak neznámé.
Pocity a vnímání všech živých bytostí se liší.
Věci nelze vnímat přímo, vždy jen skrze nějaké médium (například vzduch).
Naše vnímání závisí na podmínkách v době vnímání, vnějších i vnitřních.
Věci vypadají pokaždé jinak - v závislosti na jejich aktuální teplotě, pohybu atp.
Každý lidský smysl poskytuje jiný dojem z věcí.
Věci vypadají jinak z různých úhlů a různých vzdáleností.