Aenesidemus

Aenesidemus

* 80 př. n. l.
† 10 př. n. l.

Aenesidemus či Ainesidémos z Knóssu byl starořecký filosof, představitel pyrrhónské skepse.
( Wikipedie )

 • Citáty
 • Lidé mají fyzické i psychické rozdíly, díky kterým se každému věci jeví jinak.
  Názory, zvyky a způsoby vnímání jsou různé v různých zemích a závisí na tradici.
  Ke každé věci přistupujeme s předpokladem a očekáváním, které odkazují k nám, nikdy k věci samotné.
  Jinak vnímáme věci známé a jinak neznámé.
  Pocity a vnímání všech živých bytostí se liší.
  Věci nelze vnímat přímo, vždy jen skrze nějaké médium (například vzduch).
  Naše vnímání závisí na podmínkách v době vnímání, vnějších i vnitřních.
  Věci vypadají pokaždé jinak - v závislosti na jejich aktuální teplotě, pohybu atp.
  Každý lidský smysl poskytuje jiný dojem z věcí.
  Věci vypadají jinak z různých úhlů a různých vzdáleností.