Abraham Foxman

Abraham Foxman

* 01. května 1940

Abraham Foxman je ředitel organizace Anti-Defamation League, zkráceně ADL, do češtiny překládáno jako "Liga proti Hanobení".
( Wikipedia )

  • Citáty
    • Abraham Foxman
      Přeživší holocaustu mají nárok na pocity, které jsou iracionální. Jejich bolest je opravňuje k názorům, které by se jinak daly považovat za iracionální a bigotní.
      Abraham Foxman #6886