Johann Wolfgang Goethe

Životopis Johann Wolfgang Goethe

* 28. srpna 1749
† 22. března 1832

Johann Wolfgang Goethe byl německý básník, prozaik, dramatik, historik umění a umělecký kritik, právník a politik, biolog a stavitel.
( Wikipedia )

  • Johann Wolfgang von Goethe se narodil 28. srpna 1749 ve Frankfurtu a zemřel 22. března 1832. Byl německý spisovatel. Jeho díla zahrnují epickou a lyrickou poezii, prózu a dramata.

    V roce 1791 byl ředitelem divadla ve Výmaru a v roce 1794 začal přátelství s dramatistou, historikem a filozofem Friedrichem Schillerem. Během tohoto období vydal Goethe svůj druhý román, Wilhelm Meister's Apprenticeship, a v roce 1808 první část svého nejslavnějšího dramatu Fausta. Jeho rozhovory a různé společné záměry v 18. století s Schillerem, Johannem Gottliebem Fichtem, Johannem Gottfriedem Herderem, Alexanderem von Humboldten, Wilhelmem von Humboldtem, Augustem Schlegelem a Friedrichem Schlegelem byly v pozdějších letech nazývány Výmarovým Klasicismem (Weimar Classicism).

    Arthur Schopenhauer citoval Wilhelm Meister's Apprenticeship (Viléma Meistera léta učednická) jako jeden ze čtyř největších románů, které kdy byly napsány. Společně s Tristram Shandy, La Nouvelle Héloïse, a Don Quijote.

    Na konci srpna 1771 získal Goethe akademický titul Lizenziat (Licentia docendi) ve Frankfurtu a založil malou právní praxi.

    V roce 1832 zemřel ve Výmaru na srdeční selhání. Jeho poslední slova, podle jeho lékaře Carla Vogela, byly: Mehr Licht! (Více světla!).